ULUSLARARASI KUPA TERAPİSİ DERNEĞİ ETİK KURALLARI


ULUSLARARASI KUPA TERAPİSİ DERNEĞİ

ETİK KURALLAR

            Uluslar arası kupa terapisi derneği, üyelerinin derneğin etik kurallarına uygun olarak kendi mesleki faaliyetlerini yürütmesini bekleme hakkına sahiptir.

            Tüm uygulayıcıları ve terapistleri uygun eğitimi almak, iş arkadaşları ve müşterileri için güvenli ve hijyenik bir ortam sağlayarak gerekli enfeksiyon kontrol prosedürlerini yerine getirmek ile yükümlüdür.

            Aşağıda verilen bazı temel standartlar tüm dernek üyelerinden beklenen asgari standartlar olarak kabul edilir.

Hepatit B aşısı

İlk yardım kiti bulundurulması

Temiz ve hijyenik çalışma ortamı sağlanması

Atık bertaraf işlemlerinde ülke hukukunun uygulanması

İlgili kesiciler ve kupa gibi atıkların klinik atıklar statüsünde bertarafı.

Çalışılan tüm iş malzemelerinin ve çalışma ortamının hijyenik tutularak her hasta sonrasında ve her gün sonunda uygun dezenfektasyona tabii tutulması.

Uygulama yapılacak deri yüzeyinin uygulama öncesi dezenfekte edilmesi

Uygulama öncesi eller, kollar dahil olmak üzere sıcak su ve anti bakteriyel sabun ile yıkandıktan sonra, tek kullanımlık bisturi, eldiven ve kupa kullanılması.

Uygulama sonunda atıkların tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak sızdırmaz kutu veya torba içerisinde klinik atıklar yönetmeliğine uygun şekilde bertarafı.

Her hasta sonrasında tıbbi atıklar bertaraf edilip ellerin tekrar yıkanması.

Uygulayıcının kişi üzerinde hiçbir yararı olmayacak veya takip edecek uygulamalarda etki sağlamayacak derecede uzun süreli, gereksiz ve yanıltma amaçlı uygulamalardan kaçınması.

Geleneksel tıbbi tedavi görülmesi gereken kanser, enfeksiyon vb. ciddi hastalıklar ile bulaşıcı hastalıklarda, terapistin kesinlikle hiçbir müdahalede bulunmadan hastayı acilen hastaneye sevk etmesi.

Terapistler hastalarına karşı güvenilir olmak zorunda olup, bilgisi ve konusu dışında herhangi bir saptırıcı ve yanıltıcı bilgi veremez, telkinde bulunamaz. Vereceği bilgi ve telkinlerin bilimsel dayanağının olması ve ispatlanmış olması şarttır.

Terapistler doktorlarına danışmadan hiçbir hastanın kullandığı ilaç ve ya ilaçları azaltmak ya da kullanmamak yönünde bir tavsiyede asla bulunamaz.

Terapistler uygulama esnasında tüm dikkatini uygulamaya vererek, yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak, güvenli ve uygun uygulama yapmak ile yükümlüdür.

Üyeler, bilimsel ispatı ve açık bir delili olmadan yapılan bir uygulamanın kesin tedavi edici özelliği olduğunu iddia edemez, bu konuda insanların güvenini kötüye kullanamaz.

Üyelerin mevcut profesyonel standartlarını korumaları amacı ile zaman zaman ek eğitim kurslarına ve konferanslarına katılımı istenecektir.

Üyelik, dernek etik kurallarına uyum amacı ile her yıl eğitimler sonrasında yenilenecektir. 

             Dr. A. ZAKARIA                      Dr. Tamer SHABAN

             Başkan                                    Başkan Yrd.( 6698 Okunma )

Etiketler kupa terapisihacamatistanbulda hacamat yapan yerleristanbul hacamatbayan hacamatçı
Arama
Anket
  • Hacamat Yaptırdınız mı ?
  • Evet
  • Hayır
  • Düşünmüyorum
  • Sürekli Yaptırırım